Radom
ul. Traugutta 31/33
tel. 48 363 04 35
Radom
ul. Bernardyńska 1/3
tel. 48 363 77 22
Radom
ul. Żeromskiego 85
tel. 48 363 60 99
Radom
ul. Wyszyńskiego 15
tel. 48 340 30 14

Synoptofor

Podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym jest Synoptofor, który służy zarówno do diagnostyki, jak również do leczenia zeza. Za pomoca tego aparatu możemy zbadać obiektywny i subiektywny kąt zeza, percepcji, fuzji, stereopsji, zakres supresji oraz korespondencji siatkówkowej. Na aparacie tym możemy dokonać oceny rodzaju i kąta zeza.

Urządzenie to jest doskonałe do leczenia heteroforii (zeza ukrytego) oraz zezów okresowych.