Radom
ul. Traugutta 31/33
tel. 48 363 04 35
Radom
ul. Bernardyńska 1/3
tel. 48 363 77 22
Radom
ul. Żeromskiego 85
tel. 48 363 60 99
Radom
ul. Wyszyńskiego 15
tel. 48 340 30 14

Pachymetria rogówki

Pachymetria to ocena grubości rogówki. Badanie to jest szczególnie istotne w diagnostyce jaskry dla oszacowania możliwego błędu pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną, która przyjmuje średnią grubośc rogówki w populacji 520 µm. Okazuje się jednak, że średnia grubość rogówki wynosi 550 µm, a waha się od 450 do 850 µm.

Tak więc ze względu na duże różnice grubości w populacji ludzkiej dla oceny rzeczywistej wartości ciśnienia wyznaczenie grubości rogówki jest niezbędne. Pozostałe wskazania obejmują: kwalifikację do chirurgii refrakcyjnej, diagnostykę i monitorowaniu chorób rogówki: stożka, zwyrodnienia Fuchsa, keratopatii pęcherzowej.

W NZOZ OptiMed pomiar grubości rogówki dokonywany za pomocą urządzenia Reichert ATP oraz OCT Copernicus HR.