Radom
ul. Traugutta 31/33
tel. 48 363 04 35
Radom
ul. Bernardyńska 1/3
tel. 48 363 77 22
Radom
ul. Żeromskiego 85
tel. 48 363 60 99
Radom
ul. Wyszyńskiego 15
tel. 48 340 30 14

Wydanie zaświadczeń z zakresu okulistyki do różnych instytucji

Wydawanie zaświadczeń z zakresu okulistyki do różnych  instytucji

  • dla kierowców
  • związanych z dalszym  leczeniem  lub rehabilitacją
  • orzekających o niezdolności do pracy i pozwalających na kontynuowanie nauki
  • związanych z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku
  • wydawanych dla celów pomocy społecznej
  • wydawanych dla orzecznictwa o niepełnosprawności
  • wydawanych do uzyskania zasiłku  pielęgnacyjnego

i innych na żądanie pacjenta