Radom
ul. Traugutta 31/33
tel. 48 363 04 35
Radom
ul. Bernardyńska 1/3
tel. 48 363 77 22
Radom
ul. Żeromskiego 85
tel. 48 363 60 99
Radom
ul. Wyszyńskiego 15
tel. 48 340 30 14

Leczenie oczopląsu

Oczopląs (nystagmus) to powtarzające się, mimowolne, rytmiczne ruchy gałek ocznych (1). Oczopląs może mieć charakter wrodzony lub nabyty. Ze względu na kierunek ruchów oczopląsowych wyróżniamy oczopląs poziomy, pionowy lub rotacyjny. Ruchy oczopląsowe mogą mieć charakter jawny lub utajony. Szybkość ruchów oczopląsowych może być jednakowa w obu kierunkach. Taki oczopląs nazywamy wahadłowym. O oczopląsie skaczącym mówimy gdy szybkość ruchów oczu w różnych kierunkach jest różna. U tych chorych faza szybka określa kierunek oczopląsu. U niektórych chorych ruchy oczopląsowe mogą być tak dyskretne, że widoczne są tylko przy wziernikowaniu dna oka.

Celem leczenia oczopląsu jest poprawa widzenia, zmniejszenie wyrównawczego ustawienia głowy oraz zmniejszenie ruchów oczopląsowych.

Konieczna jest korekcja współistniejącej wady refrakcji. Wielu autorów uważa, że lepszą ostrość widzenia można uzyskać w soczewkach kontaktowych. Nie tylko ruszając się z gałką oczną lepiej wyrównują wadę refrakcji ale też nawet soczewki kontaktowe bez mocy optycznej (planum) zmniejszają ruchy oczopląsowe.

U niektórych chorych stosuje się szkła pryzmatyczne. Można je stosować w celu poprawy widzenia lub dla zmniejszenia wyrównawczego ustawienia głowy. Dla zmniejszenia wyrównawczego ustawienia głowy ustawia się je szczytami w kierunku zwrotu oczu. Ustawienie pryzmatów szczytami w kierunku nosa stymuluje konwergencję i może poprawić ostrość wzroku. Dla uzyskania tego efektu konieczne jest jednak prawidłowe obuoczne widzenie.

Dla poprawy czynności plamki, u niektórych dzieci z oczopląsem zaleca się ćwiczenia pleoptyczne. Niekiedy, w celu zwiększenia zakresu obuocznego widzenia stosuje się ćwiczenia ortoptyczne.

U większości chorych konieczne jest jednak leczenie chirurgiczne. Jego wybór zależy od tego czy mamy do czynienia z oczopląsem bez wyrównawczego ustawienia głowy, oczopląsem z wyrównawczym ustawieniem głowy ale bez zeza czy z oczopląsem z zezem.