Radom
ul. Traugutta 31/33
tel. 48 363 04 35
Radom
ul. Bernardyńska 1/3
tel. 48 363 77 22
Radom
ul. Żeromskiego 85
tel. 48 363 60 99
Radom
ul. Wyszyńskiego 15
tel. 48 340 30 14

Leczenie niedowidzenia u dzieci i dorosłych

Leczenie niedowidzenia (amblyopii) rozpoczynamy możliwie jak najwcześniej, nawet już u 2 letniego dziecka. Ponieważ w tym okresie rzadko spotyka się stałą fiksację ekscentryczną, dlatego należy zawsze wyłączyć oko prowadzące (zdrowe) obturatorem (zasłonką). Zasłanianie zdrowego oka ma służyć poprawie ostrości widzenia oka zezującego, usunięciu mroczka środkowego, przywróceniu fiksacji centralnej i prawidłowej korespondencji siatkówkowej. Jeśli dziecko od początku leczenia nosi okulary i ma centralną fiksację, należy natychmiast zastosować obturację i często kontrolować ostrość wzroku.

Ćwiczenia pleoptyczne

Obturacja (zasłanianie oka prowadzącego) jako metoda leczenia amblyopii w połączeniu z ćwiczeniami pleoptycznymi dobre efekty leczenia czego najlepszym dowodem jest poprawa ostrości wzroku oka niedowidzącego.

Ćwiczenia pleoptyczne prowadzone są w gabinetach ortoptyczno-pleoptycznych pod fachowym nadzorem odpowiednio wykwalifikowanej oprtoptystki.

Ważne jest, aby leczenie (ćwiczenia pleoptyczne) zacząć możliwie jak najwcześniej i prowadzić je systematycznie i konsekwentnie, a jeśli to możliwe zakończyć przed pójściem dziecka do szkoły. Źle leczona lub w ogóle nie leczona amblyopia prowadzi do ślepoty, a w przypadku uszkodzenia oka zdrowego powoduje trwałe kalectwo na całe życie.

Profilaktyczne badania okulistyczne u dzieci są pomocne w wykrywaniu wad wzroku, zaburzeń ruchomości mięśni gałek ocznych, zaburzeń w rozwoju widzenia obuocznego. — Rodzice powinni obserwować czy dziecko ustawia oczy równolegle, czy oko nie zbacza na zewnątrz lub w kierunku nosa, czy dziecko nie mruży oczu, nie przekrzywia głowy, nie przymyka jednego oka przy uważnym patrzeniu.